Skip to main content

BT Yatırım - Bir BT Yatırımının Değerini Hesaplama

BT yatırımlarını gerekçelendirmek teknolojide çalışan herkes için kritik bir beceridir. BT organizasyonundaki birçok BT kararları, BT organizasyonundaki liderlik tarafından yapılacak olsa da, çoğu zaman yeni ekipman veya servis önerileri BT çalışanlarından gelecektir. Yeni bir ekipman parçasına yatırım yapmak için terminoloji ve temel tekniklerin anlaşılması önemlidir. Yardım masası yazılımınızı değiştirmek için sormanız gereken bir şey var. Muhtemelen "buna bakacağız" duyacaksınız. Alternatif olarak, "yardım masası yazılımımızı değiştirmek, yılda 35.000 ABD doları tasarruf edecek ve 3 yılda kendini ödeyecek" gibi bir şey söylerseniz, BT yönetiminizden çok daha olumlu bir yanıt alırsınız.

Bu makale size önerilen bir BT yatırımı için bir değerleme analizi yapmak ve oluşturmak için gerekli temel becerileri verecektir. Bu finansal tekniklerde derin bir dalış yapmadan önce temelleri anlamanız gerekir.

Temel BT Yatırım Analizi Terminolojisi

Sermaye Harcamaları (CAPEX): Sermaye, bir yıldan fazla faydalı bir yaşam süresine sahip bir satın almayı ayırt etmek için kullanılan bir terimdir. Örneğin, bir şirket bir çalışan için bir dizüstü bilgisayar satın aldığında, dizüstü bilgisayarın 3 veya 4 yıl sürmesi beklenir. Muhasebeciler, bu tür bir BT yatırımının, satın alındığı yılda giderilmek yerine o dönem boyunca giderilmesini gerektirmektedir. Bir şirketin tipik olarak ekipmanın faydalı ömrü ve bir sermaye harcaması için asgari bir dolar tutarı hakkında politikaları vardır. Örneğin, 50 ABD doları olan bir klavye, sermaye olarak kabul edilmeyecektir.

Amortisman: Amortisman, bir sermaye BT yatırımının masrafının, satın alımın faydalı ömrü boyunca yayılmasında kullanılan yöntemdir. Örneğin, sermaye için muhasebe politikasının doğrusal amortisman kullandığını varsayalım. Bu sadece amortismanın her yıl aynı olacağı anlamına gelir. 3 yıllık bir ömürle 3,000 dolar için yeni bir sunucu aldığınızı varsayalım. Bu BT yatırımı için amortisman 3 yıl boyunca her yıl 1000 dolar olacaktır. Bu amortisman.

Nakit akımı: Nakit akışı, işin içinde ve dışında nakit hareketidir. Nakit ve gayrinakdi kalemler arasındaki farkı anlamalısınız. Genellikle, BT yatırımlarının değerini hesaplarken nakit kullanılır. Amortisman, nakit olmayan bir gider olup, dayanak varlığın daha önce ödenmiş olduğu, ancak masrafın varlığın ömrü boyunca dağıtıldığı anlamına gelir. Finansal yatırım yapılırken BT yatırımının orijinal satın alımı nakit çıkışı olarak değerlendirilecektir.

İndirim oranı: Bu, bugün, bir doların 5 veya 10 yıl içinde bir dolardan daha fazla bir değere sahip olduğu gerçeğini hesaba katmak için kullanılan bir orandır. BT yatırım analizinde iskonto oranı kullanmak, gelecekteki dolarları bugünkü dolar cinsinden ifade eden bir yöntemdir. İndirim oranının kendisi birçok ders kitabının konusu. Şirketiniz için yüksek oranda iskonto oranına ihtiyacınız varsa, muhasebe departmanınıza başvurun. Aksi takdirde, enflasyonu temsil eden% 10 gibi bir şeyi ve bir şirketin BT ekipmanınıza yatırılmamış parayla kazanabileceği oranı kullanacağız. Bu bir fırsat maliyeti.

BT Yatırım Analizi Teknikleri

BT yatırımlarını değerlendirmede yardımcı olacak pek çok yöntem var (sermaye). Gerçekte yaptığınız yatırımın türüne ve sermaye alımlarının değerlendirilmesinde BT organizasyonunun olgunluğuna bağlıdır. Organizasyonun büyüklüğü de bir rol oynayabilir. Fakat bunun çok zaman almayan bir şey olduğunu ve küçük ve orta ölçekli bir kuruluş için çalışsanız bile, bu çabanın takdir edileceğini unutmayın.

Bu yazıda, 2 basit BT yatırım tekniğine bakacağız. Her ikisini birlikte kullanmanız için önerilen BT yatırımının değerinin daha eksiksiz bir resmini anlatmanızı tavsiye ederim.

 1. Net bugünkü değer
 2. Geri ödeme periyodu

Net Şimdiki Değer (NPV)

Net Bugünkü Değer, zaman içinde bir dizi nakit akışını oluşturan ve cari döneme indirgeyen bir finansal tekniktir. Net Şimdiki Değer, paranın zaman değerini dikkate alır. Nakit akışlarına ve nakit çıkışlarına 3 ila 5 yıllık bir dönem boyunca bakmanın ve net çıkış miktarını tek bir değere indirgemek tipik bir durumdur. Sayı pozitif ise, o zaman proje kuruluşa değer katacak ve eğer NPV negatif ise, kuruluşun değerini düşürecektir. NPV analizinin gerçek gücü alternatif BT yatırımlarını karşılaştırırken. NPV, BT yatırım senaryolarının göreceli bir değerini sağlar ve en yüksek NPV'ye sahip olanı genellikle diğer alternatifler üzerinden alınır.

Net Mevcut Değer hesaplamasının zor kısmı, analizde kullanılacak gerçek sayılardır. Denklemin çıkış tarafında, yatırımın toplam maliyetini bakım masrafları ve uygulama maliyetleri ile birlikte kullanabilirsiniz. Giriş tarafının elde edilmesi daha zor olabilir. BT yatırımı artan gelir sağlıyorsa, bu oldukça basittir ve bu sayıları analizinizde kullanabilirsiniz. Girişler (ya da faydalar) yumuşak tarafta olduğunda, zaman içinde tasarruf gibi daha öznel oldukları anlamına geldiğinde, tahmin edilmesi çok daha zordur.

Yapabileceğin en iyi şey varsayımları belgelemek ve bağırsağınla gitmek. Yardım masası yazılım paketinde bir BT yatırımı yaptığınız bir örnek alalım. Böyle bir yatırımın faydası, BT personeli tarafından kaydedilen zaman ve muhtemelen kullanıcı topluluğundan memnuniyet artışıdır.Mevcut bir yardım masası yazılım paketini değiştiriyorsanız, aynı zamanda bu sistemden bakım için para biriktirebilirsiniz. BT yatırım teklifiniz için bir Net Şimdiki Değer (NPD) analizi yapmak için girişleri ve çıkışları bölmeniz gerekir.

girişleri: Bir BT yatırımından kaynaklanan akışlar veya faydalar, öznel ve daha az kesin olabilir. Çoğu zaman, bir BT yatırımının yararı zamandan, müşteri memnuniyetinden veya diğer "yumuşak" sayılardan tasarruf etmektir. İşte birkaç giriş örneği.

 • Emekli yazılımdan kaydedilen bakım maliyetleri
 • Artan verimlilik nedeniyle BT personeli tarafından kaydedilen zaman
 • Gelir artışı

Çıkışlar: Çıkışların tipik olarak tahmin edilmesi daha kolaydır, ancak bazıları da öznel olabilir. İşte birkaç çıkış örneği.

 • Yazılımın maliyeti (lisans ücretleri, vb.)
 • Bakım
 • Dış uygulama maliyetleri

Bu daha büyük resim Net Mevcut Değer (NPV) analizini kullanarak basit bir BT yatırım analizini göstermektedir. Excel bu tür analizleri gerçekten basitleştirir. Ayrıca NPV'yi hesaplamak için bir işlevi vardır. Görüntüden de görebileceğiniz gibi, yıllık olarak giriş ve çıkışları belirledim ve% 10'luk iskonto oranına göre NPV'yi hesapladım.

 • NPV Analizi: BT yatırım Ekran Görüntüsü (büyük resim)

Geri ödeme periyodu

Geri Ödeme Dönemi analizinin sonucu, BT yatırımının yatırım maliyetini ne kadar sürede geri kazanacağını gösterir. Genellikle yıllarla ifade edilir, ancak bu analiz zaman ufkuna bağlıdır. Geri Ödeme Dönemi basit bir hesaplama olabilir, ancak sadece çok basit varsayımlarla olabilir. İşte bir BT yatırımında Geri Ödeme Dönemi hesaplamak için formül. Genel olarak, Geri Ödeme Süresi ne kadar kısa olursa BT yatırımları o kadar az risklidir.

[BT Yatırım Maliyeti] / [BT Yatırımından Üretilen Yıllık Nakit]

100.000 $ için bir parça e-ticaret yazılımı satın aldığınız senaryoya bakalım. Bu yazılım parçasının, geliri her yıl 35.000 $ artırdığını varsayalım. Geri Ödeme Dönemi hesaplaması 100.000 $ / 35,000 $ = 2.86 yıl olacaktır. Yani, bu yatırım 2 yıl ve 10 ayda kendini ödeyecek.

Basit bir varsayım seti kullanarak Geri Ödeme Dönemini hesaplamanın önemli bir dezavantajı vardır. BT yatırımından elde edilen gelirin uzun bir süre boyunca eşit olarak gelmesi pek olası değildir. Gelir akışının eşitsiz olması çok daha gerçekçi. Bu durumda, orijinal BT yatırımının "ödenmesi" gerekene kadar kümülatif yıllık gelir artışına bakmanız gerekir.

Yukarıdaki aynı örneği düşünün. 1 yıl içinde, BT yatırımından elde edilen net artışın 17.000 $ olduğunu varsayalım. 2, 3, 4 ve 5 yıllarında sırasıyla 29.000 dolar, 45.000 dolar, 51.000 dolar ve 33.000 dolar. Bu, yıllık 35.000 ABD Doları gelirindeki ortalama yıllık artış olsa da, bu yatırımdan elde edilen dengesiz gelir nedeniyle Geri Ödeme Dönemi farklıdır. Örnekteki Geri Ödeme Dönemi aslında 3 yıldan daha uzun olup, orjinal hesaplamadan daha uzun bir hesaplamadır. Gelirdeki birikimli artışa bakıldığında, orijinal yatırımın ne zaman kapandığını görebilirsiniz. Bu örnekte, sadece BT yatırım maliyetinin (100.000 $) nerede olduğunu öğrenin. 3 yıl ile 4 yıl arasında gerçekleştiğini görebilirsiniz.

Gelirdeki Kümülatif Artış:

 • 1. Yıl - 17.000 ABD Doları
 • 2. Yıl - 46.000 $
 • 3. Yıl - 91.000 ABD Doları
 • 4. Yıl - 142.000 ABD Doları
 • Yıl 5 - 175.000 $

Geri Ödeme Dönemi hesaplamak için ayrıntılı formül için örnek BT ​​yatırım Excel e-tablosuna bir göz atın.

BT Yatırım Önerisi

BT yatırım analizinde hesaplamalar önemli olsa da, bu her şey değildir. E-tablonuzu yazdırmak veya sonuçları e-postayla göndermek yerine bir teklif oluşturmanızı önemle tavsiye ederim. Teklifi bir araya getirirken CFO'nuzu kitle olarak düşünün. Nihayetinde, yine de onun masasında olabilir.

Teklifi, önerdiğiniz BT yatırımının (öz sermayesinin) kısa bir özeti ve ardından analiz sonuçlarının (özet hesaplamalar ile birlikte) kısa bir özetiyle başlatın. Son olarak, ayrıntılı elektronik tablo analizini ekleyin ve patronunuzun takdir edeceği profesyonel bir öneriniz var.

BT yatırım teklifi paketiniz şunları içerebilir:

 • Özet: önerdiğiniz BT yatırımını özetleyen bir paragraf veya iki.
 • Gerekçe: Analizinizin sonuçlarını, kullandığınız teknikle birlikte özetleyen bir paragraf veya iki (bir özet tablosu dahil)
 • Çıktı: ayrıntılı analiz gösteren Excel elektronik tablosunun temiz bir çıktısı

Örnek Excel Elektronik Tablosu

Örnek Excel e-tablosu aşağıdakileri içeren 3 sayfaya sahiptir:

 1. özet
 2. Net Şimdiki Değer (NPV) Hesabı
 3. Geri Ödeme Hesaplaması
 • BT Yatırım Analizi - Excel 97-2003 Sürümü